สถิติผู้เข้าชม
190051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
310
2510
183950
15402
16123
190051
Your IP: 50.17.79.100
Server Time: 2015-07-30 10:06:27

 โครงการอบรม I สมัครเข้าอบรม I รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการอบรม I สมัครเข้าอบรม I รายชื่อผู้เข้าอบรม
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................  

 

image002.gif การนำ e-Learning มาใช้เสริมในการเรียนการสอน

  image002.gif Download โปรแกรมช่วยสอน
ในการนำ e-Learning มาใช้เสริมในการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ใคร่ขอเสนอให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้


1.การนำระบบ Blackboard มาใช้ในการเรียนการสอน
2.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo 360

3.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo Personal Capture
(วิธีการใช้งาน ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )
4.การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ VDO Conferenc 

 
1. EchoSystemSoftwareCaptureForWindows
2. EchoSystemSoftwareCaptureForMac
3. eInstruction_Flow_Installer_Windows_Offline_2.0.16. News
4. eInstruction_Flow_Installer_Mac_Offline_2.0.16.
News
5. Logitech? Webcam

image002.gif หนังสือศูนย์นวัตกรรมการเรียน   image002.gif การบันทึกการเรียนการสอนด้วย  Echo36 0

LIC01: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
           
(แนะนำภาระกิจและกิจกรรมหลักของศูนย์)
LIC02
: การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

LIC03: คู่มือการใช้งานระบบ Blackboard Version 9
           (การใช้งานเบื้องต้น)
LIC04: คู่มือการจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ
           Blackboard

LIC05: โครงการ CU e-book

 

                                                              >> ค้นหาหนังสือเพิ่มเติม

    
       ด้วยระบบ Echo36
มหาวิทยาลัยให้บริการการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ    
แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
โดยระบบ Echo360   สามารถ
บันทึกภาพผู้สอน เอกสาร
และเสียงบรรยายของผู้สอนในเวลา
เดียวกันจากนั้น  Echo
จะประมวลผลให้เป็นสื่อการสอน ในรูปแบอิเล็ก
ทรอนิกส์ซึ่ง
มีความสะดวกและรวดเร็วสามารถเผยแพร่ผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้
Blackboard,รวมทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อให้นิสิตหรือ
ผู้เข้าร่วม  กิจกรรมสัมมนาเข้าชมกิจกรรมที่บันทึก
ไว้ภายหลัง

      
                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
                   คุณภักดี (โทร.80232)

                   ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
                                                   
image002.gif โครงการวิจัยในชั้นเรียน (CAR)   image002.gif สื่อ

ปีการศึกษา 2554
    มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้

                            ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 19 โครงการ (9คณะ)
                            และนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

                            ภาคปลาย  มีผู้ได้รับทุน 14 โครงการ (7 คณะ)

ปีการศึกษา 2555   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
                           ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 10 โครงการ (7คณะ)
                           ภาคปลาย มีผู้เสนอขอรับทุน 8 โครงการ (7 คณะ)

ปีการศึกษา 2556   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
                           ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 8 โครงการ (5คณะ)
                           ภาคปลาย มีผู้เสนอขอรับทุน 16 โครงการ (14 คณะ)

ปีการศึกษา 2557   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
                           ภาคต้น มีผู้ได้รับทุน 38 โครงการ (15 คณะ)

                                                               >> อ่านเพิ่มเติม
 
-
การเรียนการสอนแบบ Case Based
- การเรียนการสอนแบบ Child – Centered
- การเรียนการสอนแบบ Problem Based
- การเรียนการสอนแบบ Critical Thinking
- การประเมินผลตามสภาพจริง Authentic Assessment
               ปิดระบบ Blackboard ชั่วคราว
         ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

        เพื่อทำการ Upgrade ระบบจาก Blackboard 9.1 Service Pack 11 (SP 11)
     เป็น Blackboard 9.1 Release October 2014 สำหรับการใช้ในภาคต้น ปี 2558

หมายเหตุ : คณาจารย์ท่านใดต้องใช้ข้อมูลในระบบ Blackboard เพื่อตัดเกรดหรือทำการใดๆ
               โปรด Download ข้อมูลจากระบบ ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

 

                             ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
                                    หากมีข้อขัดข้องใดๆ โปรดแจ้ง
              สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณชัยวัฒน์) โทร. 02-218-3251
                     ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (คุณพัทธมน) โทร. 02-218-0242