ศุกร์ 25 ก.ค. 2014
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
พัระรพะ

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานวิสามัญ P7   จำนวน 1 อัตรา   
 คลิกดูรายละเอียดที่นี่  
 
การนำ e-Learning มาช่วยเสริมในการเรียนการสอน
ในการนำ e-Learning มาใช้เสริมในการเรียนการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ใคร่เสนอให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้
1.การนำระบบ Blackboard  มาใช้ในการเรียนการสอน imagesCAGREJ6U
2.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo 360 imagesCAGREJ6U
3.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Echo Personal Capture (วิธีการใช้งาน ภาษาไทย imagesCAGREJ6U , ภาษาอังกฤษ imagesCAGREJ6U)
4.การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ VDO Conference imagesCAGREJ6U

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555
1.การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วย Kompozer
วันพุธที่ 21 และ 28 มีนาคม 2555
เวลา 08.00 – 16.00 น.
2.การจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard  
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ดูข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2555
link005
1.การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วย Kompozer
วันพุธที่ 21 และ 28 มีนาคม 2555
เวลา 08.00 – 16.00 น.

2.การจัดทำ e-Portfolio ด้วยระบบ Blackboard
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
.. ดูข้อมูลเพิ่มเติม  imagesCAGREJ6U
 


เมนูหลัก

เมนูสื่อคอร์สแวร์โครงการอบรมทั้งหมด

pop3.0