สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติ (Augmented Reality : AR)


สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติ (Augmented Reality : AR) เป็นสื่อการสอนที่นำภาพวัตถุในจินตนาการมานำเสนอออกมาเป็นภาพวัตถุ 3 มิติเสมือนจริงผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพเสมือนจริงจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บนเครื่อง Visualizer หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ ซึ่งภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที
  
  Picture7 ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติที่ดำเนินการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
    ar 02
 
ทั้งนี้หากคณาจารย์สนใจสามารถขอดูตัวอย่างสื่อได้ และหากมีความประสงค์จะจัดทำ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้