สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติ (Augmented Reality : AR)


สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติ (Augmented Reality : AR) เป็นสื่อการสอนที่นำภาพวัตถุในจินตนาการมานำเสนอออกมาเป็นภาพวัตถุ 3 มิติเสมือนจริงผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพเสมือนจริงจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บนเครื่อง Visualizer หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ ซึ่งภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที
  
  Picture7 ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติที่ดำเนินการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
    1.AREyeCu.apk Application  กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    TEL: 02-218-0242
2.marker AR 01
3.marker AR 02
4.marker AR 03
5.marker AR 04
6.marker AR 05
7.คู่มือการใช้งานแอปตาจุฬา.pdf กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    TEL: 02-218-0242
ar 02
 
ทั้งนี้หากคณาจารย์สนใจสามารถขอดูตัวอย่างสื่อได้ และหากมีความประสงค์จะจัดทำ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้